Om mig

Jag heter Lisa Lundgren och sysslar med REDOVISNING, ROYALTY och AVTAL. Jag är främst verksam inom media- och musikbranschen men har även ibland uppdrag inom fastighetsbranschen. Jag är utbildad jurist och har många års erfarenhet av ekonomiarbete bland annat på musikförlag, tv-bolag, livebolag och skivbolag.

Jag är även initiativtagare till och sitter i styrgruppen för Makten över musiken. Ett jämställdhetsprojekt i musikbranschen som syftar till att få fler kvinnor att bli a&r’s, agenter, managers och företagsledare. Besök gärna hemsidan: www.maktenovermusiken.se